Tarafından   2 Haziran 2012

Arveles ne işe yarar ,Arveles ilaç Arveles nedir, nerelerde kullanılır? baş ağrısı nasıl geçer,Arveles ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap,fiyatı nedir ağrı kesici olarak kullanılır,diş,baş,Kas ve iskelet ağrılarında kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler:

Deksketoprofen trometamol S-(+)-2-(3-benzoilfenil)propiyonik asidin trometamin tuzu, nonsteroid antinflamatuvar ilaç grubuna dahil analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik bir ilaçtır.

Non-steroid antiinflamatuvar ilaçların etki mekanizması, siklooksijenaz yolagının inhibisyonuyla prostaglandin sentezinin azaltılmasıyla ilgilidir. Özellikle, prostaglandinler PGE1, PGE2, PGF2a, ve PGD2 ve aynı zamanda prostasiklin PGI2 ve tromboksanlar (TxA2 ve TxB2) olusturan, arasidonik asitin siklik endoperoksitlere, PGG2 ve PGH2, transformasyonunun inhibisyonu ile gerçeklesir. Ayrıca, prostaglandin sentezinin inhibisyonu,kinin gibi diger inflamasyon mediyatörlerini de etkileyerek, direkt etkiye ilaveten indirekt bir etkiye de neden olur. Deksketoprofen prostaglandin sentezini merkezi ve periferik olarak inhibe etmektedir.

Çesitli agrı modellerinde yapılan klinik çalısmalar, deksketoprofen trometamolün etkin analjezik etkisi oldugunu göstermistir. Analjezik aktivitenin baslaması bazı çalısmalarda uygulandıktan sonra 30 dakika içinde elde edilmistir. Analjezik etki 4-6 saat sürmektedir.
Endikasyonları:
Kas ve iskelet ağrıları, dismenore, diş ağrısı, postoperatif agrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisinde kullanılır.
Uyarılar:

Çocuklarda kullanım güvenirliligi tesbit edilmemistir.

Alerjik durum hikayesi olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Tüm NSA’larda oldugu gibi, özofajit, gastrit ve/veya peptik ülser hikayesi, deksketoprofentrometamol ile tedaviye baslamadan önce, tümüyle tedavi olmus olmaları bakımından arastırılmalıdır.

Kullanan hastalarda gastrointestinal kanama veya ülserasyonun olustugu ender durumlarda,tedaviye hemen son verilmelidir.

Tüm non-selektif NSA’ler trombosit agregasyonunu inhibe edebilir ve prostaglandin sentezinin inhibisyonu yoluyla kanama zamanını uzatabilir. Bu nedenle, hemostaz etkileyen varfarin ya da diger kumarinler veya heparinler ile tedavi uygulanan hastaların deksketoprofen trometamol kullanması önerilmez.

Bütün NSA’larla oldugu gibi, deksketoprofen trometamol plazma üre azotunu (BUN) ve kreatinini artırabilir. Diger prostaglandin sentez inhibitörleri gibi, glomerüler nefrit, intestinal nefrit, renal papiller nekroz, nefrotik sendrom ve akut renal yetmezlige yol açabilen renal sistem üzerinde istenmeyen etkilerle iliskili olabilir.

Tüm diger NSA’lar gibi, bazı karaciger parametrelerinde geçici küçük artıslara ve SGOT ve SGPT’de anlamlı artıslara neden olabilir. Bu gibi parametrelerde ilaca baglı artıslar oldugunda, tedavi sona erdirilmelidir.

ARVELES® Tablet hematopoetik bozukluklar, sistemik lupus eritematozus veya karısık bag dokusu hastalıgı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yan Etkileri:

Klinik arastırmalarda deksketoprofen trometamol ile iliskili olabilecegi bildirilen istenmeyen etkiler bulantı ve/veya kusma, abdominal agrı, diyare, dispepsidir.

Asagıdaki istenmiyen etkiler, diger NSA’ların alımında da ortaya çıkabilir. Belirgin olaraksistemik lupus eritematozus veya karısık bag dokusu hastalıgı olan hastalarda olusabilen aseptik menenjit; ve hematolojik reaksiyonlar (purpura, aplastik ve hemolitik anemi ve ender olarak agranülositoz ve medullar hipoplazi, dispepsi, abdominal agrı).

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRDÜGÜNÜZDE DOKTORUNUZA BASVURUNUZ.
Bu sitede ve bahsi geçen ilaç  bigilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. Lütfen doktorunuza danışmadan kesinlikle hiç bir ilaç kullanmayınız !

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir